Narzędzia i metody

Warsztaty SWOT

Kiedy się przydaje

Metoda SWOT służy do definiowania mocnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron oraz szans (oportunities) i zagrożeń (threaths) dotyczących organizacji. W mapowaniu kulturowym możemy użyć jej do poznawania dzielnicy. Informacje i opinie zbieramy od mieszkańców podczas warsztatów. Dzięki starannemu opracowaniu materiałów warsztaty mogą być ciekawsze i lepiej uporządkowane. W trakcie warsztatów możemy podzielić grupę na mniejsze zespoły, które będą pracować nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi dzielnicy, np. kultura, lokalna aktywność społeczna, inwestycje. Zebrane materiały porządkujemy i na ich podstawie możemy wyznaczyć, jakie kwestie będą dla nas kluczowe w projekcie planowania kulturowego - z czym chcemy się zmierzyć i co nam może w tym pomóc.

Warsztaty SWOT

Instrukcja krok po kroku

 • Zorganizujcie otwarte spotkanie w dzielnicy. Sala powinna być na tyle duża, by kilka grup mogło pracować jednocześnie. Jeśli taka nie dysponujecie – zorganizujcie kilka mniejszych spotkań tematycznych.
 • Przygotujcie materiały: duże plansze papierowe, karty do zapisywania mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń, narzędzia do pisania. Ustawcie stoły.
 • Przedstawcie uczestnikom warsztatów założenia metody SWOT, plan warsztatów i interesujące was zagadnienia.
 • Pozwólcie mieszkańcom podzielić się na grupy, według zaproponowanych zagadnień – tak, by każdy omawiał temat, który najbardziej go interesuje i najwięcej o nim wie. Przydzielcie każdej grupie moderatora. Jeśli podczas warsztatów jest mniej osób, możecie pracować wspólnie.
 • Zaczynając od jednej z kategorii np. mocne strony każdy z uczestników zapisuje na małych kartkach (oznaczonych odpowiednim symbolem), co ich zdaniem pasuje do danej kategorii w temacie, którym zajmuje się jego grupa.
 • Po kilku minutach wszyscy kładą swoje kartki na grupowym stole i wspólnie wybierają 3, które są ich zdaniem najbardziej istotne. Można zastosować tu dyskusje grupową wspieraną głosowaniem kropkami (każda osoba ma do dyspozycji 3 kropki, które może postawić na kartach, które wybiera jako najważniejsze).
 • Kolejno przechodzimy do następnych kategorii SWOT i w podobny sposób wybieramy najważniejsze kwestie.
 • Na zakończenie każda z grup tematycznych prezentuje swoją analizę SWOT i uzasadnia wybór konkretnych elementów. Po prezentacji warto przypomnieć uczestnikom, w jaki sposób będziecie korzystać z efektów warsztatów i jakie są dalsze kroki w waszym projekcie.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close