Narzędzia i metody

Warsztaty tworzenia „Kompasu”

Kiedy się przydaje

Podczas wspólnych warsztatów mieszkańcy i inne osoby zainteresowane losami dzielnicy pracują nad wskazówkami, które mają pomóc w stworzeniu projektów kulturalnych, artystycznych dotyczących przestrzeni dzielnicy. W metodzie planowania kulturowego ważne jest korzystanie z zasobów lokalnych – materialnych i niematerialnych. Warsztaty mają na celu zidentyfikowanie ważnych i charakterystycznych dla dzielnicy miejsc, materiałów, wydarzeń, emocji itp., które mogą stać się punktami odniesienia dla osób tworzących projekty artystyczne i kulturalne. Budujemy w ten sposób symboliczny „kompas”, który pomaga nam poruszać się po kolejnych etapach planowania kulturowego, by zachować lokalny charakter działań i ich istotność dla dzielnicy.

Warsztaty tworzenia „Kompasu”

Instrukcja krok po kroku

 • Zaproś osoby mieszkające, pracujące w dzielnicy, o której będziecie rozmawiać. Możesz zaprosić też inne osoby, które mogą być ważnym głosem w decydowaniu o jej przyszłości.
 • Przedstaw osobom biorącym udział w spotkaniu cel waszej pracy. Na rozgrzewkę możesz zastosować dowolną metodę, która pozwoli uczestnikom poznać się wzajemnie i stworzyć grupę. W zależności od liczebności grupy można podzielić się na mniejsze podgrupy liczące od 3 do 8 osób.
 • Każda z grup na wspólnej tablicy lub stole tworzy reprezentację swojej dyskusji. Można wykorzystać do tego białe tablice, kartki post-it, duże arkusze papieru na stołach, czy flip chart.
 • Kolejno zajmujemy się wypracowaniem elementów kompasu: emocjami, wartościami, materiałami (też rozumianymi symbolicznie jak np. woda, zieleń), kluczowymi aktorami w dzielnicy (osobami, organizacjami, firmami itp.), miejscami, sytuacjami (czynnościami, scenami z życia codziennego dzielnicy), datami (historycznymi, przyszłymi, lub cyklicznymi tradycjami dzielnicy) problemami istotnymi dla dzielnicy i zasobami – materialnymi i ludzkimi, które można wykorzystać w działaniu.
 • Najpierw zachęcamy uczestników do indywidualnego zapisania na kartce papieru jak największej liczby haseł związanych z danym zagadnieniem. Po kilku minutach każdy z uczestników w grupie nakleja lub kładzie kartkę z zapisanym hasłem uzasadniając, wyjaśniając jego wybór. Jeśli inne osoby zapisały podobne hasła umieszczają je obok pierwszej kartki.
 • Staramy się wybrać po 3 hasła dla każdego elementu kompasu – te które pojawiają się najczęściej są zazwyczaj najbardziej istotne.
 • Podsumowanie i refleksje mogą przyjąć dowolną formę. Jeśli chcecie wykorzystać wiedzę w dalszych etapach procesu, warto spisać obserwacje dotyczące atmosfery, najważniejsze pytania i problemy jakie pojawiły się w trakcie dyskusji.
 • Efektem warsztatów powinien być dokument w formie tekstu lub grafiki, gromadzący wybrane elementy kompasu.

Materiały do pobrania

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close