Case Study

Otwarty Nowy Port

Wspólnie zmieniamy przyszłość

Co się wydarzyło?

W dzielnicy odbyły się dwa procesy partycypacyjne: mapowanie lokalnego DNA Nowego Portu i stworzenie Kompasu – wizji dzielnicy. Wykorzystaliśmy program Otwarty IKM – to narzędzie, które skutecznie wspierało organizatorów oddolnych działań w realizacji ich pomysłów. We współpracy między IKM i lokalnymi inicjatywami zrealizowano trzy projekty. Pierwszy - 5 Kolorów - zwracał uwagę na temat wpływu produkowanych odpadów na środowisko i konieczności dbania o śmietniki na podwórkach. W drugim Reżyser teledysków Dominik Szefler, znany z pracy z artystami hip hopowymi, pracował w Nowym Porcie nad filmem prezentującym dzielnicę z perspektywy młodych mieszkańców. Trzeci - Open House Festival- otworzył zamknięte przestrzenie dzielnicy i dyskusję na temat lokalnego DNA.

 • Kogo warto zaangażować?
 • Wydział planowania przestrzennego
 • Lokalne organizacje pozarządowe
 • szkoły i instytucje edukacyjne
 • artystów i lokalne instytucje kultury
 • lokalnych przedsiębiorców
Otwarty Nowy Port

Dlaczego?

Spore wyzwanie stanowi problematyczne środowisko społeczne dzielnicy, a duża liczba mieszkań komunalnych przyczynia się do segregacji społecznej, gromadzenia się grup marginalizowanych, wysokiego bezrobocia, alkoholizmu i uzależnienia od opieki społecznej. Ulice są zaśmiecone i zdewastowane, powszechne jest picie w przestrzeni publicznej.

Obraz dzielnicy widziany z zewnątrz bardzo się zmienia, ponieważ przybywa tu coraz więcej turystów. Mieszkańcy chcieliby podkreślić, że Nowy Port to dobre miejsce do życia, w którym można odpocząć od zgiełku miasta.

Obszar ten aktualnie przechodzi rewitalizację – zaangażowanie lokalnej społeczności w ten proces ma kluczowe znaczenie. W Nowym Porcie istnieje prężnie działająca lokalna scena kulturalna i pozarządowa

Celem projektu było pobudzenie wyobraźni społecznej i wykorzystanie jej jako siły napędowej w długoterminowym procesie zaangażowania.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Proces uwzględniał wszystkie etapy planowania kulturowego zaproponowane w projekcie.
 • Rozpoczął się od mapowania, na które składały się: warsztat analizy SWOT, mapy myśli, mapy relacji społecznych w dzielnicy i fotospacery prowadzone przez studentów architektury Politechniki Gdańskiej.
 • . Kolejnym krokiem formułowania wspólnej wizji były partycypacyjne warsztaty dla wszystkich najważniejszych interesariuszy w dzielnicy. W wyniku tych warsztatów powstał Kompas projektu, który pozwolił nam rozpoznać emocje wywołane przez proces transformacji, jak też wspólne wartości, głównych aktorów, materiały, zasoby, miejsca i problemy specyficzne dla Nowego Portu.
 • Lokalni aktorzy przygotowali oddolne projekty pasujące do wspólnej wizji nakreślonej w Kompasie.
 • Lato 2021 roku było czasem ewaluacji rezultatów projektu oraz zakotwiczenia partnerstw i działań na przyszłość.

Dla kogo?

 • W zależności od etapu projektu:
 • dorośli mieszkańcy dzielnicy
 • dzieci i młodzież.
 • Nie skupiano się na statusie społecznym.
 • W jednym przypadku działanie było skierowane do osób, które niedawno przeprowadziły się do dzielnicy i chciałyby podzielić się swoją perspektywą.
 • W przypadku festiwalu Open House działania skierowane były do szerszej publiczności, bo jednym z celów wydarzenia było podważenie negatywnego obrazu dzielnicy.
 • Ile czasu potrzeba
 • 7 miesięcy mapowania 4 miesiące opracowywania wizji 6 miesięcy projektowania 9 miesięcy wdrażania i współprojektowania 4 miesiące wdrażania

Na co powinniśmy uważać?

Wyzwanie stanowi pogodzenie zakresu interwencji publicznych, które mają miejsce w dość sztywnych ramach organizacyjnych i prawnych, z oczekiwaniami mieszkańców. Chodzi o warunki, w jakich odbywa się rewitalizacja i partnerstwo publiczno-prywatne.

  Kuratorka: "Bez względu na grupę wiekową proszono mnie o wstawiennictwo w sprawach, które leżały w gestii władz miejskich. Istnieje ogromna potrzeba, aby urzędnicy włączyli się w dialog społeczny" Metoda planowania kulturowego daje jednak nadzieję na to, że da się pogodzić sektor publiczny i oddolny.

Co się udało?

Kuratorka komentuje: "Dla mnie najważniejszym etapem było opracowanie Kompasu. Był to etap mapowania wizji i projektowania. Dzięki współpracy z mieszkańcami Nowego Portu udało nam się zrozumieć bardzo wiele rzeczy: w jaki sposób prowadzimy komunikację o planowaniu kulturowym, w jaki sposób oni rozumieją planowanie i jak możemy wspierać profesjonalizację młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Poznałam nowe narzędzia partycypacji i unikalne metody prowadzenia warsztatów. Bardzo podobało mi się to, że w centrum naszej uwagi byli mieszkańcy i ich potrzeby."

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close