Case Study

Koszary Kronprinz

Ożywienie dziedzictwa architektonicznego

Co się wydarzyło?

Kronprinz, duży zabytkowy obiekt architektoniczny, od 15 lat znajduje się w centrum uwagi Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina. Zrealizowano tu dziesiątki publicznych projektów artystycznych, koncertów i wystaw. Obecnie trwają prace nad potencjalnym przekształceniem koszar Kronprinz w przestrzeń twórczą i rekreacyjną. Po gruntownym badaniu socjologicznym, historycznym i warsztatach mapowania zespół planowania kultury stworzył lokalną gazetę i artystyczny performans-korowód „Ścieżka Kronprinz” – zbiorowy spacer w stylu mockumentary performance na badaniu.

 • Kogo warto zaangażować?
 • międzynarodowe instytucje kultury
 • lokalne władze
 • szkoły i instytucje edukacyjne
 • aktywne grupy lokalne
 • ekspertów
Koszary Kronprinz

Dlaczego?

Wyzwaniem, na które odpowiada ten projekt, jest niewystarczające wykorzystanie budynków i ich pogarszający się stan strukturalny. Równocześnie lokalni mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na więcej przestrzeni publicznej, jak też na obiekty kulturalne i edukacyjne.

Dlatego ogólnym celem jest wypróbowanie i zaproponowanie sposobów przekształcenia Kronprinz w ogólnomiejską, regionalną i międzynarodową platformę kulturalną, która może również wspierać lokalne społeczności oraz generować zaangażowanie i partycypację społeczną.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Projekt został zrealizowany zgodnie z metodą miejskiego planowania kulturowego.
 • Mapowanie (problematyki obszaru, jego cennych i znaczących miejsc, interesariuszy i potencjalnych partnerów) zostało przeprowadzone w trakcie projektu, a także poprzez analizę informacji ze źródeł otwartych, wywiady z okolicznymi mieszkańcami i mieszkańcami koszar Kronprinz, konsultacje z ekspertami oraz warsztat badawczy.
 • Wizja została opracowana na podstawie danych z badania oraz podczas warsztatów z mieszkańcami miasta, mieszkańcami koszar oraz ekspertami z zakresu historii lokalnej, urbanistyki i sztuki. Istotnym elementem warsztatów badawczych były konkretne rozwiązania projektowe dla obszaru Kronprinz. Zespół projektowy opracował rozwiązania kulturalne i artystyczne oraz zaangażował ekspertów i artystów.
 • Etap realizacji obejmował stworzenie i prezentację spektaklu-korowodu Szlakami Kronprinz, przygotowanie i wydanie gazety regionalnej (trzy numery), opracowanie i wydanie przewodnika artystycznego oraz organizację rezydencji artystycznej z instalacjami w dzielnicy Kronprinz.

Dla kogo?

 • W projekcie uczestniczyły grupy istotne dla planowania rozwoju kulturalnego koszar Kronprinz i okolicy:
 • mieszkańcy – reprezentowani przez obywateli w różnym wieku, różnej płci, wykonujący różne zawody;
 • kierownicy i pracownicy instytucji i organizacji znajdujących się na terenie obiektu
 • publiczność Bałtyckiego Oddziału Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej, w tym stali bywalcy okolicznej przestrzeni publicznej
 • Ile czasu potrzeba?
 • 3 miesiące mapowania
 • 6 miesięcy dalszego mapowania w połączeniu z warsztatami opracowywania wizji i projektowaniem
 • 3 miesiące wdrażania

Co się udało?

Interwencje artystyczne, takie jak performans-korowód, pozwalają dotrzeć do bardzo zróżnicowanej publiczności, otwartej na dialog dotyczący sztuki, kultury i lokalnej historii.

  Kuratorzy:
 • "Po raz kolejny przekonaliśmy się, że sztuka jest uniwersalnym językiem, który pomaga rozpocząć komunikację między bardzo różnymi ludźmi, angażując ich najpierw emocjonalnie, a potem intelektualnie."

Na co powinniśmy uważać?

Niektórzy mieszkańcy są podejrzliwi wobec zbiorowych spacerów, zwłaszcza gdy grupa osób gromadzi się, nawet na krótki czas, na publicznym podwórku lub placu. Niektórzy mieszkańcy, sami przyjmując bierną postawę, wzywają policję. Tego rodzaju problemy komunikacyjne były rozwiązywane na miejscu poprzez informowanie, rozmowę i zapraszanie do udziału w spacerach.

  Kuratorzy:
 • "Nasze doświadczenie pokazało, że kiedy performance jest darmowy i odbywa się na świeżym powietrzu, niektórzy mieszkańcy są podejrzliwi (...) We wszystkich sytuacjach, które się pojawiły, problemy zostały rozwiązane, a niektórzy z bardziej sceptycznych mieszkańców przyszli później na performans w charakterze widzów.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close