Case Study

Imanta Festival

Festiwal kultury integrujący społeczność

Co się wydarzyło?

Imanta Festival to wydarzenie mające na celu wzmocnienie wizerunku i tożsamości lokalnej społeczności, promowanie integracji różnych grup etnicznych i podważenie istniejących stereotypów. Zaproszono ludzi do spędzenia czasu w okolicy, lepszego poznania tego miejsca i swoich sąsiadów. Oprócz koncertów, występów i zajęć dla dzieci odbyło się wiele warsztatów miejskich / społecznościowych, związanych ze sztuką uliczną, ogrodnictwem, budowaniem mebli miejskich, odmalowywaniem zużytego sprzętu sportowego itp. Podczas festiwalu zebrano dane od lokalnych mieszkańców i stworzono mapę społeczności specjalnych miejsc w okolicy.

 • Kogo warto zaangażować?
 • Organizacje kulturalne - szkoły, inicjatywy kreatywne.
 • Lokalne organizacje pozarządowe.
 • Jednostki administracyjne miasta.
Imanta Festival

Dlaczego?

Mieszkańcy Imanty reprezentują dwujęzyczną społeczność, dwie grupy etniczne, wszystkie grupy zarobkowe i różne postrzeganie okolicy. Brak wspólnej tożsamości to powód do stworzenia wydarzenia jednoczącego lokalną społeczność i zmiany istniejących stereotypów Imanty.

Festiwal miał na celu budowanie silniejszych więzi i zacieśnianie współpracy między lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale także zacieśnianie współpracy między decydentami a mieszkańcami. Ponadto planowane działania partycypacyjne miały na celu wzmocnienie demokracji w tym rejonie.

Organizatorzy chcieli również pozostawić trwały ślad w środowisku, by przypominać o pozytywnych efektach aktywizmu zbiorowego.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Ze względu na aktywne i zintegrowane społeczności lokalne organizatorzy przygotowali warsztaty dla dzieci i wiele zajęć dla dorosłych (sztuka uliczna, ogrodnictwo, budowanie mebli ulicznych, przemalowanie zużytego sprzętu sportowego itp.). Przeprowadzono również proces mapowania wraz z gromadzeniem danych. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i informacjami podczas mapowania, które organizatorzy wskazali jako najbardziej korzystne narzędzie uczestnictwa. Docenili także zajęcia skierowane do dzieci, ponieważ rodzice i inni członkowie rodziny automatycznie zaangażowali się i zwykle byli bardziej otwarci na inne zajęcia.
 • Faza przygotowania i realizacji przed faktycznym wydarzeniem składała się z:
  • określenia okolicy, na której należy się skupić
  • omówienia proponowanej inicjatywy ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
  • gromadzenia funduszy
  • doświadczenia wymiany z partnerami z Helsinek, Tallina i Kijowa
  • planowania wydarzenia i działań
  • współpracy z gminą, w tym uzyskanie pozwoleń na imprezy publiczne
  • iinformowania i zapraszania społeczności lokalnej
  • logistyki (szczegóły techniczne) wydarzenia
 • W ramach podsumowania organizatorzy projektu przeanalizowali zebrane dane i ocenili długoterminowe wyniki.

Dla kogo?

 • Mieszkańcy Imanty w każdym wieku byli zaproszeni do wzięcia udziału w projekcie.

Co się udało?

Organizatorzy podjęli ściślejszą współpracę między lokalnymi organizacjami pozarządowymi Imanty i odnieśli sukces we współpracy z zarządem gminy Pardaugava, co może być punktem wyjścia do głębszej współpracy w Imancie w najbliższej przyszłości. Festiwal udowodnił, że działania kulturalne / społeczne, które zwykle odbywają się w innych dzielnicach, są również potrzebne w Imancie. W wydarzeniach uczestniczyło 3-4 razy więcej osób niż oczekiwano. Miejsce stało się bardziej atrakcyjne dzięki sztuce ulicznej, ogrodnictwu itp. Dzięki działaniom partycypacyjnym społeczność stała się bardziej związana z tym miejscem.

Ile czasu potrzeba?

proces: 7 miesięcy
wydarzenie: 2 dni (12:00-18:00)

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close