Case Study

“GaardenEckenEntdecken”

Odkrywanie zakątków Gaarden. Reaktywowanie potencjału dzielnicy poprzez wykorzystanie jej różnorodności kulturowej

Co się wydarzyło?

Projekt skupiał się na identyfikacji przestrzeni publicznych postrzeganych w sposób pozytywny lub negatywny oraz na zwiększeniu ich potencjału jako miejsc spotkań i wymiany. Podczas pracy w dzielnicy punkt ciężkości przesunął się na kwestie tematyczne, podniesione przez mieszkańców w trakcie procesu. Kwestie te zostały podjęte w sposób artystyczny i wdrożone w formie dni i tygodni akcji jako artystyczne odpowiedzi na palące potrzeby i życzenia mieszkańców. Tematami przewodnimi były: Więcej szacunku, Więcej zieleni i kwiatów, Więcej wspólnoty, Więcej bezpieczeństwa i Więcej czystości.

 • Kogo warto zaangażować?
 • lokalne organizacje kulturalne
 • organizacje młodzieżowe
 • organizacje artystyczne
 • miejsca, w których odbywają się imprezy i wydarzenia artystyczne
 • lokalne kluby i stowarzyszenia
“GaardenEckenEntdecken”

Dlaczego?

Reputacja dzielnicy jest, pod wieloma względami, dużo bardziej negatywna niż rzeczywistość. Dużym problemem są stygmatyzacja i segregacja etniczna. Wielu mieszkańców zwraca uwagę na widoczne gołym okiem problemy, takie jak złe utrzymanie ulic, chodników, podwórek oraz deficyt terenów zielonych. Wiele osób czuje się w Gaarden niebezpiecznie.

Poziom zaangażowania i innowacyjności w sprawy publiczne i społeczne jest niski, co tworzy niezdrową sytuację, w której dominuje garstka osób, a nieformalne hierarchie są widoczne. Przełożyło się to także na brak zaufania między społecznością a władzami miasta. Zmiana spojrzenia na walory tego obszaru była kluczowym czynnikiem wzmacniającym tożsamość mieszkańców, a co za tym idzie, ich zaangażowanie w sprawy dzielnicy.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Proces w dużej mierze przebiegał zgodnie ze strukturą zaproponowaną w ramach planowania kulturowego.
 • espół rozpoczął od działań związanych z mapowaniem: działań partycypacyjnych oraz analizy SWOT. Wkrótce potem do zespołu dołączyła artystka, która zaczęła mapować zasoby kulturowe dzielnicy, a także emocje i odczucia mieszkańców związane z ich sąsiedztwem.
 • Odbyły się spacery prezentujące dzielnicę z różnych perspektyw. W procesie opracowywania wizji zespół zaproponował lokalnej społeczności „drzewko wizji”, na którym mieszkańcy mogli umieścić swoje życzenia i marzenia.
 • W tym projekcie projektowanie i wdrażanie mogą być postrzegane raczej jako jeden proces, a zatem odbywały się one jednocześnie. Podczas oddzielnych wydarzeń poświęconych problemom dzielnicy wykorzystano takie narzędzia jak slam poetycki, warsztaty artystyczne, gotowanie, kaligraffiti i obiekty świetlne.

Dla kogo?

 • Celem projektu było włączenie weń osób o różnym pochodzeniu etnicznym, ponieważ w większości były one niedostatecznie reprezentowane w procesach partycypacyjnych, które miały miejsce w dzielnicy do tej pory.
 • Kolejną kluczową grupą docelową były dzieci i młodzież. Ideą projektu było wzmocnienie młodego pokolenia w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska, w którym żyją oraz pokazanie im, że mogą mieć wpływ na rozwój swojej dzielnicy.
 • Ile czasu potrzeba?
 • 4 miesiące mapowania
 • 7 miesięcy opracowywania wizji
 • 8 miesięcy projektowania i realizacji wydarzeń partycypacyjnych

Na co powinniśmy uważać?

Długoterminowa współpraca z jedną artystką pomogła zbudować zaufanie między nią a lokalnymi graczami i mieszkańcami. Z drugiej strony oznaczało to jednak, że cała twórcza odpowiedzialność w trakcie procesu była skoncentrowana na niej i od niej zależna. Współpraca z grupą artystów mogłaby przyczynić się do większej różnorodności twórczej i większego wzajemnego wsparcia. Działania powinny być uruchamiane w krótkim czasie, aby utrzymać zainteresowanie i motywację na wysokim poziomie. Im więcej czasu upływa pomiędzy wydarzeniami i projektami, tym większe ryzyko, że proces wytraci energię.

Co się udało?

 • "Chcieliśmy wzbudzić ciekawość i zainteresowanie mieszkańców ich własnym sąsiedztwem, pokazać im nowe perspektywy i wysłuchać ich historii.."
W pierwszych miesiącach nawiązaliśmy kontakt z różnymi aktorami i instytucjami i położyliśmy podwaliny pod nowe współprace. Był to też ważny czas budowania zaufania pomiędzy zespołem, różnymi aktorami oraz mieszkańcami dzielnicy. Większość długoterminowej współpracy wywodzi się właśnie z etapu mapowania. W wyniku tego procesu powstały nowe współprace i sieci, a także spotkało się ze sobą wiele osób, które w innym przypadku mogłyby nigdy się nie spotkać.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close