Case Study

Festiwal Komēta

Festiwal kultury i muzyki na świeżym powietrzu na wyspie twierdzy Daugavgrīva (Dynemunt)

Co się wydarzyło?

Muzyka na żywo z różnych stron świata, sety DJ-skie, warsztaty, wykłady, wystawy i performanse... Komēta to wyjątkowe, tętniące życiem trzydniowe wydarzenie, które kładzie nacisk na różnorodność i na długo zostaje w pamięci uczestników, zachęcając do wolności myślenia, wyboru, łączenia się, tworzenia i uczestnictwa.

 • Kogo warto zaangażować?
 • Instytucje kultury i organizacje pozarządowe
 • Lokalne szkoły artystyczne
 • Organizacje zajmujące się zachowaniem dziedzictwa architektonicznego
 • Władze miasta
 • Straż miejska
Festiwal Komēta

Dlaczego?

Od pierwszej edycji festiwalu w 2016 roku postawił on sobie za cel pomoc w ożywieniu twierdzy jako miejsca kultury i myślenia oraz pobudzenie publicznych dyskusji na temat jej przyszłego rozwoju.

W kontekście tego projektu celem Komēty było zapewnienie procesu planowania kulturowego i lokalnego planowania kulturowego w Bolderāja i Daugavgrīva, głównie przy użyciu narzędzi artystycznych, takich jak festiwal, towarzyszące mu rezydencje artystyczne, warsztaty z różnymi grupami docelowymi, performanse, a także poszukiwanie sposobów na pogłębienie naszego zrozumienia i relacji z mieszkańcami dzielnic Bolderāja i Daugavgrīva.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Edycja festiwalu Komēta poświęcona planowaniu kulturowemu została przygotowana zgodnie z metodą dzielącą cały proces na etapy: mapowanie, opracowanie wizji, projektowanie, wdrażanie, zakotwiczenie.
 • Przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę topologii, analizę SWOT i seminarium „Przyszłość środowiska miejskiego Bolderāja i Daugavgrīva”. Zespół podróżował po Europie, dzieląc się pomysłami, wizjami i doświadczeniem, szukając inspiracji na międzynarodowych konferencjach artystycznych i warsztatach, odwiedzając wydarzenia kulturalne i instytucje. Realizacja była efektem ich doświadczeń i współpracy z artystami-rezydentami SIMKA oraz Ingą Erdmane i Eddem Schoutenem.
 • Projekt Human and Tree autorstwa SIMKI dotyczył relacji między ludźmi i drzewami oraz metaforycznej wartości drzew (np. gdy umierają ludzie, pozostają drzewa). Uczestnicy korzystali z różnych technik, takich jak rysowanie, pisanie, performans, storytelling, spacery itp.
 • Druga odsłona współpracy, Lines of Bolderāja // Lines of Daugavgrīva, obejmowała mapowanie, storytelling, fotografię, wideo, nagrania dźwiękowe i spacery.
 • Podczas festiwalu w sierpniu 2020 r. zespół Komēty zorganizował dodatkowe wydarzenia (oprócz trzydniowego festiwalu) w twierdzy Daugavgrīva. W Dniu Społeczności Komēty zaproszono uczestników do wspólnego świętowania i odzyskania twierdzy dla kultury, wymiany myśli i wspólnotowości. Był to dzień dyskusji spajających różne pokolenia, języki, zainteresowania i doświadczenia z przeszłości, a także dzień tworzenia nowych, wspólnych kulturalnych i artystycznych doświadczeń, które – podkreślając różnice – pozwalają jednocześnie każdemu zachować swoją tożsamość. Na program imprezy kulturalnej składały się koncerty, performansy, imprezy DJ-skie oraz program dla dzieci. Jednym z celów działań w 2020 roku było położenie szczególnego nacisku na badania ankietowe wśród uczestników imprezy. W ankiecie wzięło udział łącznie 1012 osób. Uzyskano w ten sposób anonimowe dane dotyczące różnych aspektów, np. grupy wiekowej, miejsca zamieszkania, głównego języka, a także związku z twierdzą. Zwiedzający zostali zaproszeni do wzięcia jednej z map i zaznaczenia za pomocą kolorowych naklejek w kształcie koła różnych miejsc na terenie twierdzy, takie jak: piękne miejsca, elementy, które powinny zostać odrestaurowane, itp.

Dla kogo?

 • Adresatami tych wydarzeń były lokalne społeczności Daugavgrīva i Bolderāja, które w większości posługują się językiem rosyjskim. To przede wszystkim one powinny czerpać korzyści ze swojego otoczenia, w tym z twierdzy Daugavgrīva. Trzeba wykorzystać potencjał tego częściowo opuszczonego zabytku, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców. Potrzeba wyobrażenia sobie twierdzy na nowo – postrzeganie jej nie w kategoriach problemu, a szansy na stworzenie oazy kultury – jest obecna w naszych celach nie tylko w tym projekcie, ale w całym Festiwalu Komēta.
 • Ile czasu potrzeba?
 • 7 miesięcy mapowania
 • 6 miesięcy opracowywania wizji
 • 8 miesięcy projektowania
 • 8 miesięcy wdrażania różnych pomysłów
 • 3-dniowe wydarzenie – Festiwal Kometa

Na co powinniśmy uważać?

Trzeba budować długotrwałe relacje z członkami lokalnej społeczności, organizacjami pozarządowymi i liderami opinii na danym terenie. To nie tylko konieczne dla lepszego zrozumienia lokalnego kontekstu, ale też po to, aby być bardziej świadomym obecnych tam wartości i interesów.

 • "Nasz brak wiedzy i zrozumienia lokalnego kontekstu Bolderāja i Daugavgrīva niesie ryzyko, że będziemy outsiderami: osobami z centrum miasta, które projektują swoje przemyślenia i potrzeby na mieszkańców.”

Co się udało?

Opinia kuratorów:

 • "Najważniejszym etapem procesu było mapowanie, bo sami nie jesteśmy mieszkańcami tego obszaru. Spotkania i seminaria były dla nas kluczowe, aby pogłębić nasze zrozumienie i zakorzenienie w lokalnych społecznościach. Projekt pomógł nam wyjść z naszej strefy komfortu i bardziej zaangażować się w różne bezpośrednie działania."
Obie rezydencje odegrały ważną rolę w budowaniu relacji pomiędzy społecznościami Daugavgrīva i Bolderāja. Wzmocniły związek między twierdzą a praktykami artystycznymi.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close