Case Study

Inicjatywa publiczna promująca alternatywną koncepcję ulic miasta.

Co się wydarzyło?

Projekt skupiał się na znalezieniu alternatywnych koncepcji rozwoju i ulepszenia jednej z głównych i symbolicznie ważnej ulic miasta. Powstał jako reakcja na plany władz lokalnych dotyczące rozbudowy jezdni, niszcząc zielony bulwar na Frunze Street. W trakcie projektu grupa robocza przeprowadziła procedury badawcze i analizy (socjologiczne, antropologiczne, dendrologiczne, przepływy transportowe), zorganizowała konsultacje ze specjalistami ds. planowania transportu, opracowała projekt projektowania usprawnienia ulic, przeprowadziła rozmowy z władzami, organizowała spotkania mieszkańców i ekspertów z przedstawicielami gminy, zorganizowała imprezę kulturalną (3-dniowe warsztaty miejskie).

 • Kogo warto zaangażować?
 • Przedstawiciele lokalnej kultury, tacy jak muzycy
 • Organizacje pozarządowe wspierające małe przedsiębiorstwa
 • Jednostki administracji miasta.
 • Wydział projektowania lokalnego uniwersytetu.

Dlaczego?

Projekt Frunze Street miał miejsce w dzielnicy mieszkalnej miasta z tendencją do starzenia się i marginalizacji populacji, ze starymi zasobami mieszkaniowymi, brakiem renowacji lub budowy nowych budynków i atrakcji.

Celem projektu była zmiana podejścia do terytorium: odrzucenie jego postrzegania jako ulicy dla samochodów czy połączenia transportowego między głównymi autostradami miasta, a w zamian postrzegania ulicy dla ludzi jako przestrzeni publicznej.

Organizatorzy chcieli rozwinąć kanały udziału społeczeństwa w planowaniu i rozwoju urbanistycznym poprzez umocnienie wpływu obywateli na decyzje urbanistyczne.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Organizatorzy przeprowadzili badania socjologiczne i wywiady z lokalnymi mieszkańcami i użytkownikami, ale brali również udział w konsultacjach z ekspertami. Faza badawcza obejmowała inwentaryzację dendrologiczną, badanie socjologiczne, analizę sytuacji społecznej i scenariusze wykorzystania ulic, konsultacje z ekspertami ds. transportu. Badania socjologiczne i rozmowy z mieszkańcami pozwoliły zweryfikować trafność i zasadność rozwiązania zaproponowanego przez aktywistów.
 • Projekt opierał się na spotkaniach przedstawicieli administracji, lokalnych mieszkańców, aktywistów i ekspertów w zakresie planowania transportu. Przypadek projektu został zaprezentowany publicznie i poddany wspólnej dyskusji. Opracowane zostały także interwencje miejskie (wycieczki krajoznawcze, znaki na drzewach). Publiczna prezentacja i dyskusja z udziałem lokalnych ekspertów (architektów, projektantów itp.) oraz mediów stymulowały wsparcie opinii publicznej.
 • Rezultatem spotkań i dyskusji był prototyp wykorzystujący wiedzę zdobytą podczas miejskich warsztatów przy ulicy Frunze (potwierdził ogromne zapotrzebowanie na przestrzeń publiczną na tym terytorium). Ostatnie wydarzenie projektu miało na celu przetestowanie funkcjonowania i wykorzystania ulicy Frunze w formie przestrzeni publicznej. Etapy realizacji: zakup materiałów i sprzętu, negocjacje z uczestnikami, stworzenie witryny, samo wydarzenie.

Dla kogo?

 • Mieszkańcy ulicy i okolicy
 • użytkownicy przestrzeni (pracownicy i goście znajdujących się tu instytucji, dzieci w wieku szkolnym i rodzice)
 • Władze lokalne

Co się udało?

Projekt umożliwił rozpoczęcie dyskusji przez administrację miasta Kaliningradu na temat możliwości stworzenia przestrzeni publicznej na ulicy Frunze. Jednym z największych osiągnięć projektu było zrzeszenie się administracji miasta Kaliningradu w celu realizacji projektu przebudowy ulicy.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close