Case Study

Żywa ulica

Prototyp miejskiej ulicy

Co się działo?

Żywa Ulica to wprowadzanie zmian w przestrzeni wspólnie z ludźmi, którzy z niej codziennie korzystają: mieszkańcami, przedsiębiorcami lokalnymi, klientami usług czy przechodniami. W trakcie akcji tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni prototypami pozwoliło na wypróbowanie różnych wariantów organizacji ulicy. W ten sposób miejsce zdominowane przez samochody zaczęło pełnić więcej funkcji jako ulica handlowa, miejsce spotkań, współbycia w mieście, które szanuje ekologiczne wartości.

 • Jak dużo czasu potrzeba?
 • 10 tygodni na przygotowanie
 • 1 dzień realizacja
Żywa ulica

Dlaczego?

Dąbrowa Górnicza to przemysłowe miasto, którego centrum nie jest szczególnie atrakcyjne architektonicznie. Ulica, która była miejscem akcji projektu była główną aleją handlową w czasach PRL, prowadzi do parku i centrum handlowego i jest miejscem pracy i zamieszkania dla wieli osób. Dzielnica jest w procesie rewitalizacji, ale ubywa w niej mieszkańców szybciej niż w innych miejscach. Została zdominowana przez intensywny ruch samochodowy.

Pojawili się lokalni liderzy i organizacje pozarządowe aktywne w dzielnicy i nowe inwestycje na terenie dawnej fabryki Defum. Ulica czekała na swój moment – powrotu do dawnej funkcji handlowej, by odzyskać swoje znaczenie dla mieszkańców. Drogi w centrum dotychczas zdominowane przez samochody mają zyskać więcej różnorodnych funkcji.

Akcja wokół Żywej Ulicy miała wywołać dyskusję na temat różnych potrzeb i wizji miasta i dać mieszkańcom realny wpływ na decyzje o kierunkach zmian w tkance miejsce, które maja poprawić ich warunki życia.

Jak to zrobili?

 • Przez cały czas trwania projektu ważne jest informowanie o działaniach i przyglądanie się treściom internetowym i medialnym, które dotyczą miejsca akcji.
 • Przed ustawieniem prototypu trzeba:
  • opracować inwentaryzację obecnego zagospodarowania ulicy i lokali użytkowych;
  • przeanalizować zachowania komunikacyjnych przed zmianami,
  • przeanalizować dane dotyczące parkowania i miejsc postojowych,
  • przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i osobami związanymi z ulicą na temat jej funkcjonowania przed zmianami,
  • ustalić punkty konsultacyjnych,
  • przeprowadzić warsztaty diagnostyczne i projektowe,
  • opracować i zgłosić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu,
  • opracować projekty zmiany zagospodarowania ulicy.
 • Samo testowanie prototypu:
  • zmiana organizacji ruchu i zagospodarowania ulicy,
  • analiza zachowań komunikacyjnych w trakcie zmian,
  • realizacja punktów konsultacyjnych i otwartych warsztatów,
  • przeprowadzenie badania ankietowego.
 • Po zamknięciu prac warto przeprowadzić ewaluację projektu Organizatorzy wykorzystali: Spotkania, warsztaty ewaluacyjne, - wywiady swobodne, obserwacje swobodne. Żeby dowiedzieć się jak sprawdził się zaproponowany prototyp:
  • Spotkali się na rozmowie z przedsiębiorcami, podczas której omówili trudności wynikające z wprowadzonych ograniczeń
  • Przedstawili podczas spotkania podsumowującego założenia projektowe
 • Na tej podstawie opracowali koncepcję przebudowy docelowej, którą przekazali decydentom w formie raportu. W trakcie działania wykorzystali wiele narzędzi, które miały utrzymać zainteresowanie i stały kontakt z uczestnikami:
  1. warsztaty diagnostyczne
  2. warsztaty projektowe,
  3. punkt konsultacyjny,
  4. wywiady door-to-door,
  5. wspólne budowanie prototypu,
  6. wywiady swobodne z użytkownikami,
  7. warsztaty ewaluacyjne,
  8. spotkania z przedsiębiorcami,
  9. warsztaty podsumowujące
  • Najcenniejsze dla nich okazały się uwagi i opinie, które pojawiły się
  • w trakcie testowania konkretnych rozwiązań. Usłyszeli to rozmawiając
  • z osobami korzystającymi z ulicy.

Dla Kogo?

Organizatorzy chcieli uwzględnić w procesie głosy różnych grup:

 • mieszkańców ulicy w różnym wieku – na każdym etapie prac, ale niestety większość z nich pozostawała bierna
 • przedsiębiorców – były to głównie osoby w średnim wieku, często negatywnie nastawione do procesu i aktywnie protestujące przeciwko zmianom
 • pracownicy usług – podzieleni na zwolenników i przeciwników pomysłu na zmiany
 • osoby korzystające z ulicy, klienci - w różnym wieku, raczej nastawieni pozytywnie, dawali duży wkład informacji na temat tego jak funkcjonuje ulica i oceniali prototyp
 • dzieci i młodzież idące do szkół – pozytywnie nastawione i zaangażowane w informowanie o działaniu ulicy
 • KOGO WARTO ZAANGAZOWAĆ?
 • Lokalne szkoły o profilu artystycznym i twórczym.
 • Spółdzielnie i stowarzyszenia przedsiębiorców.
 • Organizacje zajmujące się urbanistyką.
 • Wydziały urzędu odpowiedzialne za współpracę z mieszkańcami oraz planowanie przestrzenne.

Co się udało?

Efektem akcji jest aport końcowy zawierający narzędzia organizacyjne, strukturę zarządzania przekształceniami. W długofalowej perspektywie wdrożona zostanie koncepcja przebudowy docelowe. Myśląc o najbliższej przyszłości gotowa jest koncepcja czasowego zagospodarowania miejsca na kolejny sezon. Ważnym osiągnieciem jest rozpoczęcie działań animacyjnych i szerszej współpracy z przedsiębiorcami.

Na co powinniśmy uważać

Jeśli nie dotarliśmy dostatecznie wcześnie do reprezentantów (formalnych i nieformalnych) przedsiębiorców bardzo zaangażowanych w sytuację możemy swoimi działaniami zaognić konfliktu, którego efektem może być nawet otwarty protest przeciwko naszej inicjatywie. Mieszkańcy, których chcemy zaangażować mogą mieć sprzeczne wizje tego miejsca, a duża część z nich niechętnie bierze aktywny udział w konsultacjach. Szczególnie w społecznościach, w których historycznie obywatele mieli mały wpływ na funkcjonowanie miasta, a zaufanie społeczne jest na niskim poziomie.

  Data obtained by cookies and similar technologies serves to help us improve the website and make sure our readers get the content they want thanks to the use of statistics. If you do not agree to your data being processed, please make sure to change your browser settings. If you have any questions regarding our policies on data processing, please feel free to contact us at iodo@ikm.gda.pl

  Close