Zaprojektuj ewaluację

Zaprojektuj swoją ewaluację

Potraktuj to jako krótkie wprowadzenie i użyteczne wskazówki dotyczące procesu ewaluacji. Zadaj sobie następujące pytania i zdecyduj, jak będziesz działać.

 1. Co chcesz zbadać/ocenić? Jakie są kryteria sukcesu projektu i ewaluacji? Na czym ma się skupić ewaluacja? Jaka metoda i pytania mogą dostarczyć Ci potrzebnych informacji?
 2. Czy chcesz przetestować daną hipotezę, czy raczej zbadać potencjalne nowe perspektywy? (Metoda ilościowa czy jakościowa? – Pytania otwarte czy zamknięte?)
 3. Czy respondenci są pasywni czy aktywni w procesie ewaluacji?
 4. Czy chcesz zbadać odpowiedzi respondentów jako konsekwencję wydarzenia kulturalnego (przyczyna i skutek – naukowe idee pozytywizmu), czy też badasz kontekst luki, aby zrozumieć dynamikę obszaru i kontekst odpowiedzi i wywiadów?
 5. Czy chcesz traktować przemyślenia respondentów jako prawdy, czy też postrzegasz ich odpowiedzi jako konstruktywistyczne, a zarówno ankieter, jak i respondent tworzą ramy rzeczywistości?
 6. Czy dążysz do zarejestrowania myśli, uczuć czy interakcji?
 7. W jaki sposób będzie dystrybuowana Twoja ankieta? Gdzie dotrzesz do swojej grupy docelowej? O której godzinie do nich dotrzesz? Kto jest Twoją grupą docelową i dlaczego?
 8. Czy zadajesz respondentom pytania bądź rozmawiasz z nimi w trakcie wydarzenia lub projektu kulturalnego, czy też przeprowadzasz wywiady po wydarzeniu, aby zwrócić uwagę na to, co zapamiętali jako ważne po upływie np. miesiąca? Czy zamierzasz zbadać percepcję wydarzenia w teraźniejszości czy też ocenić zmianę danego projektu w czasie?
 9. Czy Twoja ankieta jest anonimowa czy nie? Jak wpływa to na odpowiedzi respondentów?
 10. Przetestuj ankietę pod kątem błędów interpretacyjnych i nieporozumień.

Przetwarzanie danych ilościowych

 1. Wskaźnik odpowiedzi – ilu mieszkańców jest reprezentowanych w ankiecie?
 2. Czy respondenci reprezentują mieszkańców danego obszaru – kogo brakuje? Kto jest silnie reprezentowany w ocenie? (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom społeczno-ekonomiczny, doświadczenie kulturowe, itd.) Jak wpływa to na wyniki oceny?

Data obtained by cookies and similar technologies serves to help us improve the website and make sure our readers get the content they want thanks to the use of statistics. If you do not agree to your data being processed, please make sure to change your browser settings. If you have any questions regarding our policies on data processing, please feel free to contact us at iodo@ikm.gda.pl

Close