Rezydencje kreatywne

CELE

 • Ubogacenie społeczności przez pracę twórczą, mające pomóc w zmianie postrzegania i profilu społeczności goszczącej zarówno dla jej mieszkańców, jak i osób z zewnątrz,
 • Stworzenie wspólnej wartości i tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, umożliwienie bezpośredniego dialogu pomiędzy mieszkańcami społeczności a artystami/twórcami, którzy odwiedzają ją przez krótki czas,
 • Wsparcie rozwoju Lokalnych Projektów Pilotażowych w celu testowania metod planowania kulturalnego.

Poris residency photo rasmus_forssell

BAZA DANYCH ONLINE

Ponad 80 nazwisk artystów i praktyków kreatywnych z regionu Morza Bałtyckiego,

Baza danych opracowana na podstawie propozycji zgłoszonych przez wszystkich partnerów projektu dotyczących artystów/twórców z ich własnego kraju i innych krajów z Regionu Morza Bałtyckiego.

Osią rezydencji UrbCulturalPlanning było kreatywne i eksperymentalne podejście do mapowania kulturowego i współpracy partycypacyjnej. W związku z tym nie było oczekiwań co do realizacji gotowych projektów do publicznej prezentacji.

REFLEKSJA

Rezultatem rezydencji były:

 • refleksje zarejestrowane w różnych formach i mediach, takich jak wideo, fotografia, dźwięk, notatka, koncepcja,
 • refleksje jako namacalne rezultaty rezydencji,
 • refleksje jako podstawa do interwencji artystycznej/twórczej podczas Lokalnego Projektu Pilotażowego.

MODEL PROGRAMU REZYDENCJI

CZAS TRWANIA // MINIMUM 3 TYGODNIE

Rezydencja powinna trwać co najmniej 3 tygodnie (idealnie 4 lub 5 tygodni),

Rezultatem rezydencji jest refleksja,

Zakończenie rezydencji powinno nastąpić w trakcie realizacji Lokalnego Projektu Pilotażowego.

TERMIN

Rezydencja powinna odbyć się po wstępnym mapowaniu kulturowym społeczności/sąsiedztwa, aby zainicjować proces zaangażowania odpowiadając na zidentyfikowane lokalne potrzeby/wyzwania społeczne.

REZYDENCI // MINIMUM 2 OSOBY NA REZYDENCJĘ

Artysta + twórca z innej dziedziny, np. architektury, designu,

Otwartość na współpracę z lokalnymi artystami i/lub twórcami w ramach programu rezydencji.

KOMPETENCJE ZAWODOWE REZYDENTÓW

 1. Doświadczenie w pracy partycypacyjnej,
 2. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 3. Umiejętność dobrego posługiwania się językiem angielskim,
 4. Otwartość na bliską współpracę z lokalnymi operatorami kultury, np. pomoc w mapowaniu kulturowym, gamifikacji, opracowywaniu nowych metod pracy ze społecznością, itp.
 5. Gotowość do ewentualnego udziału w różnych wydarzeniach związanych z wywiadami i innymi formami promocji, festiwalami, itp.

  Lines of Bolderāja Lines of Daugavgrīva_Inga Erdmane

ZADANIA DLA PARTNERSKICH ORGANIZACJI GOSZCZĄCYCH

Włączenie rezydenta do programu projektu,

Zorganizowanie podróży i zapewnienie zakwaterowania,

Zapewnienie posiłków i/lub diet,

Pokrycie kosztów honorarium i budżetu produkcyjnego,

Zapewnienie tłumaczy i asystenta rezydencji.

ZADANIA DLA KOORDYNATORA REZYDENCJI

Opracowanie wspólnych warunków i zasad rezydencji,

Opracowanie zasad i standardów doboru twórców na rezydencje,

Opracowanie procedur zawierania z nimi umów i formatu sporządzanych raportów,

Opracowanie różnych formatów dokumentacji do opisania różnych modeli rezydencji.

Przeczytaj RAPORT na temat rezydencji w programie UCP

Data obtained by cookies and similar technologies serves to help us improve the website and make sure our readers get the content they want thanks to the use of statistics. If you do not agree to your data being processed, please make sure to change your browser settings. If you have any questions regarding our policies on data processing, please feel free to contact us at iodo@ikm.gda.pl

Close