Ewaluacja

Ewaluacja jako proces uczenia się

W planowaniu kulturowym własna ocena lokalnych projektów może przełożyć się na adaptacje i ulepszenia procesowe. Zawsze uczymy się na naszych błędach i sukcesach, a ewaluacja pozwala po prostu usystematyzować ten proces tak, aby był on użyteczny dla innych.

W wielu projektach finansowanych ze środków publicznych ewaluacja jest obowiązkowa, a więc może być postrzegana przez zespół jako przykry obowiązek. Wnosi ona jednak znacznie więcej do know-how, gdy jest zaprojektowana i analizowana indywidualnie pod kątem specyfiki naszych działań.

Istnieją różne rodzaje ewaluacji i metody, które mogą być wykorzystane w tym procesie. Ewaluacja wstępna pomaga zdiagnozować sytuację i opracować adekwatne cele. Monitorowanie procesu podczas trwających projektów umożliwia ocenę postępów i modyfikację podjętych działań.

Ocena wpływu i ewaluacja podsumowująca mają na celu sprawdzenie, czy osiągnęliśmy nasze początkowe cele oraz jak wpłynęło to na interesariuszy – w przypadku planowania kulturowego: na mieszkańców dzielnicy, lokalne grupy aktywistów, oficjalnych decydentów i samo miejsce. Aby osiągnąć bardziej adekwatne rezultaty i zbudować silniejsze zaangażowanie, metoda ewaluacji partycypacyjnej od początku włącza w ten proces wszystkie grupy interesu. Partnerzy, uczestnicy i lokalni aktorzy wspólnie decydują, jakie są cele projektu i jak należy mierzyć jego wpływ oraz biorą udział w ocenie rezultatów.

W naszym poradniku (Toolkit) znajdują się konkretne metody, narzędzia i studia przypadków stosowane w projektach planowania kulturowego w regionie Morza Bałtyckiego – możesz znaleźć tam coś pasującego do Twojej sytuacji.

Data obtained by cookies and similar technologies serves to help us improve the website and make sure our readers get the content they want thanks to the use of statistics. If you do not agree to your data being processed, please make sure to change your browser settings. If you have any questions regarding our policies on data processing, please feel free to contact us at iodo@ikm.gda.pl

Close