Dbajmy o place!

Dbajmy o place!

opracowanie Aleksandra Litorowicz, Bogna Świątkowska

Przyglądając się placom miejskim możemy konstruować opowieść o całym mieście – nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale i dowiedzieć się więcej o miejskim „softwarze”, a więc przede wszystkim życiu społecznym mieszkańców. Stały się dla nas „zwornikami miejskości”, które spajają strukturę urbanistyczną, ale i mogą być miejscami koncentracji i wymiany informacji, materii oraz energii mieszkańców.

Mają one większą dynamikę ewolucyjną niż budynki – mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby, mody czy przyspieszone tryby życia miejskiego, włączając w to między innymi zmiany w sposobach praktykowania pracy, mobilności czy tożsamości.

 

Badanie w działaniu

Nasze podejście do badań placów określiliśmy jako „badanie w działaniu[1]”. Prócz zastosowania tradycyjnych technik badawczych (takich jak ankiety, obserwacja, kwerenda, analiza materiałów zastanych), wybrane przestrzenie zostały przez nas poddawane przeróżnym działaniom i interwencjom, tak, by pozyskiwana wiedza prowadziła do zaistnienia sytuacji artystycznych czy społecznych. Wśród nich znalazły się między innymi trzy performansy zrealizowane przez artystów i artystki, interpretujące wybrane wyniki badań, wydobywające wiedzę spacery, a także interwencje i badania przeprowadzane przez studentów architektury oraz architektury krajobrazu. Zarówno badania, jak i podejmowane aktywności miały na celu nie tyle opisanie i wyczerpujące scharakteryzowanie istniejącego zasobu, ale stałe uruchamianie namysłu nad zasobem, który badamy.

[1]    Odnosimy się tu do tradycji action research, zorientowanej na zbieranie danych pochodzących z codziennej praktyki, uczestniczący wymiar obecności badaczy w otoczeniu i podejmowanie działań (artystycznych, animacyjnych, spotkań, dyskusji etc.) w celu współtworzenia wiedzy i diagnozy wybranego zagadnienia

Rekomendacje dla placów

Rekomendacje dla placów miejskich zostały opracowane z myślą o tych, którym los tych przestrzeni nie jest obojętny, oraz tych, którzy odpowiadają za ich kształtowanie w mieście: studentów, badaczy, ekspertów, mieszkańców, artystów, architektów i projektantów, urzędników i inwestorów, a także Lokalnych Gospodarzy. Poniższa lista zawiera wybrane rekomendacje, które powinny pomóc w kształtowaniu dobrej przestrzeni placowej, pomagać zarówno inwestorom, projektantom, samorządom, jak i mieszkańcom w nazywaniu oczekiwań wobec dobrej przestrzeni placowej, sprawnie działającej nie tylko w krajobrazie przestrzennym miasta, ale także w życiu społecznym.

Definicja

 • Dostrzeżmy, że place stanowią potencjał rozwojowy miasta.
 • Nie przywiązujmy się do administracyjnych nazw i podziałów, szukajmy potencjałów placowych przestrzeni także poza nimi.
 • Patrzmy na place szeroko, nie sprowadzając ich do jednego mianownika. Mają one rozbudowaną typologię: mogą być lokalne lub stołeczne, dynamiczne, statyczne i mobilne, istnieją place-ułatwiacze i place-przeszkadzacze, a także place cykliczne i okresowe.
 • Szukajmy placów w innych formach miejskich. Urządzajmy „place kieszonkowe” (pocket squares, analogiczne do miniaturowych parków – pocket parks), czyli małe przestrzenie pełniące funkcje placów. Przenośmy najlepsze placowe rozwiązania na nowe konteksty – na przykład na woonerfy, czyli podwórce miejskie.

Rekomendacje dostępne w załączniku obejmują kwestie takie jak:

 1. Estetyka
 2. Granice
 3. Zmienność
 4. Zieleń i woda
 5. Konstelacja
 6. Światłocień
 7. Faktury i kolory
 8. Planowanie
 9. Dostępność
 10. Funkcje/użytkowanie
 11. Opowieść, narracja
 12. Transport/ruch
 13. Sztuka
 14. Zarządzanie

Kliknij TUTAJ, by zapoznać się z rekomendacjami i przeczytać cały artykuł na temat placów miejskich.

O projekcie

Wyniki badań, rekomendacje, a także opis działań podjętych w ramach projektu „Place Warszawy (do odzyskania) można znaleźć na stronie placewarszawy.pl oraz facebook.com/placewawy

Projekt w latach 2017-2019 realizowany był dzięki grantowi uzyskanemu od m.st. Warszawy.

Aleksandra Litorowicz – prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, twórczyni i redaktorka naczelna portalu o warszawskim street arcie i sztuce w przestrzeni publicznej PUSZKA, konkursu dla Warszawy przyszłości FUTUWAWA oraz portalu edukacyjnego o polskiej sztuce w przestrzeni publicznej www.sztukapubliczna.pl. Współautorka wielu projektów badawczych (w tym ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego), wykładowczyni School of Ideas w SWPS. Koordynatorka trzyletniego projektu badawczego „Place Warszawy (do odzyskania)”.  Redkatorka działu „Orientuj się!” w czasopiśmie kulturalnym „NN6T”.

 

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

 

Data obtained by cookies and similar technologies serves to help us improve the website and make sure our readers get the content they want thanks to the use of statistics. If you do not agree to your data being processed, please make sure to change your browser settings. If you have any questions regarding our policies on data processing, please feel free to contact us at iodo@ikm.gda.pl

Close