Case Study

Przestrzeń społeczna i kulturowa „Telegraf”

Miejsce spotkań i dialogu.

Co się wydarzyło?

Przestrzeń społeczno-kulturalna Telegraf jest miejscem spotkań, dialogu i wspólnych działań obywateli, w tym przedsiębiorców i aktywistów. Jest platformą do tworzenia i rozwoju społeczności lokalnej oraz miejscem różnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Działalność Telegrafu ma na celu rozwijanie praktyk udziału społeczeństwa i angażowanie obywateli w rozwiązywanie problemów planowania i poprawy urbanizacji, rozwój kultury miejskiej, a także zapewnianie usług kulturalnych i edukacyjnych mieszkańcom i turystom odwiedzającym miasto.

 • Kogo warto zaangażować?
 • Organizacje kulturalne (np. centra dla młodzieży). Organizacje pozarządowe związane z badaniami urbanistycznymi i przedsiębiorstwami.
 • Jednostki administracyjne dzielnic miejskich.
Przestrzeń społeczna i kulturowa „Telegraf”

Dlaczego?

Głównym celem projektu było stworzenie platformy społecznej i kulturalnej (centrum kultury) dla różnych wydarzeń i prowadzenia dialogu, w tym władz. Celem jest rozwijanie kompetencji obywateli poprzez wydarzenia edukacyjne i porady ekspertów.

Utworzona przestrzeń miała wzmocnić społeczność lokalnych aktywistów, aby udowodnić, że mogą oni mieć wpływ na procesy planowania i rozwoju urbanistycznego poprzez partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych w gminie.

Projekt Telegrafu miał również na celu rewitalizację tej części miasta, a co za tym idzie - stymulowanie rozwoju małych firm, zwrócenie uwagi na Svetlogorsk i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, co daje możliwość uzyskania zysków.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Podczas tego procesu odbyło się wiele spotkań z przedstawicielami lokalnej administracji i ekspertami. Nawiązano konstruktywny dialog, opracowano formy interakcji, zaczęto słuchać pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej.
 • Organizowano także warsztaty, dyskusje i konkursy. Warsztaty projektowe zostały opisane jako ważna część projektu, ponieważ zostały opracowane z myślą o aranżacji przestrzeni publicznych (place, parki), które są obecnie realizowane.
 • Wystawa poświęcona wieży ciśnień w Swietłogorsku stała się działaniem na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Podczas wystawy zebrano podpisy pod apelem o wykonanie renowacji wieży. Na jej remont zostały przekazane fundusze.
 • Interaktywna mapa poprawek stała się formą komunikacji między obywatelami a władzami lokalnymi. Mieszkańcy odnotowali na mapie problemy miasta (brak oświetlenia ulicznego, zepsuty chodnik itp.), władze otrzymały aktualne informacje i możliwość działań. Najbardziej zauważalnym efektem była rekonstrukcja systemu oświetlenia miasta: oświetlono wiele ciemnych obszarów, zastosowano czujniki ruchu, a to pozwoliło zaoszczędzić na kosztach oświetlenia.

Ile czasu potrzeba?

 • proces: 13 miesięcy (od września 2018) , w toku
 • wydarzenie: Przestrzeń działa aktywnie od maja 2019 r. Jak dotąd nie osiągnęła pełnej mocy.
 • Dla kogo?
 • Mieszkańcy gminy w każdym wieku i o różnym statusie społecznym.
 • W większym stopniu - osoby aktywne, zainteresowane udziałem w społeczności
 • lub szerszym dostępem do usług kulturalnych (dla dorosłych i dzieci).

Co się udało?

Telegraf zaangażował społeczność w procesy projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście: inwentaryzację terenów miejskich, tworzenie i aktualizację projektów stref parkowych, przenoszenie (pod presją społeczności) terytorium miejskiego z kategorii stref przeznaczonych do zagospodarowania w strefę przestrzeni publicznej, w której teraz powstanie boisko sportowe. Telegraf zidentyfikował aktywnych obywateli, którzy są gotowi do pracy w społeczności i do uczestnictwa w wydarzeniach (prowadzenie zajęć itp.). Projekt wzmocnił działalność kulturalną w mieście i rozszerzył możliwości edukacyjne i rekreacyjne - organizując imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i dorosłych, wydarzenia edukacyjne i inne. Ostatecznie projekt przekształcił miasto w wygodne, przyjazne dla środowiska, wolne miasto.

Na co powinniśmy uważać?

Jedną z przeszkód w organizacji takich wydarzeń są niewystarczające środki finansowe lub ich brak. Innym problemem jest brak wolontariuszy i mała świadomość wolontariuszy w społeczeństwie - oddolna chęć uczestnictwa, krytyki i potępienie skierowane do działaczy. Odpowiedzialność została przeniesiona na administrację.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close