Case Study

Park Ring/Park Pierścienia

Projekt stworzenia przestrzeni publicznych połączonych w pierścień w historycznym Zielonym Pasie Schneidera.

Co się wydarzyło?

Projekt inicjatywy odbył się na terenie historycznego Zielonego Pasa Schneidera, który został założony w mieście 100 lat temu na podstawie pierścienia wału (umocnienia). Realizacja projektu zapewnia odtworzenie i wzmocnienie ekologicznej sfery miasta oraz rozwój terenów zielonych, stworzenie wielokilometrowej trasy pieszej, utworzenie otwartych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych, które są geograficznie dostępne z różnych części miasta, stymulowanie rozwoju eko-mobilności, aktywność związana z wydarzeniami oraz rozwój małych firm.

 • Kogo warto zaangażować?
 • Organizacje kulturalne.
 • Lokalne organizacje pozarządowe.
 • Jednostki administracyjne - w tym przypadku regionalne.
Park Ring/Park Pierścienia

Dlaczego?

Proces tworzenia przestrzeni i miejsc wydarzeń kulturalnych w Parku Pierścienia może angażować mieszkańców (zwłaszcza mieszkańców sąsiednich obszarów) i integrować społeczności lokalne.

Jednym z celów przestrzennych projektu było utworzenie jednolitej pętli sieci zielonych przestrzeni publicznych (parków) wyposażonych w eko-mobilną i rekreacyjną infrastrukturę dla pieszych,. Aby to osiągnąć, organizatorzy musieli zmienić dokumenty planowania miejskiego (plan ogólny, zasady użytkowania gruntów i zasady rozwoju) oraz strategię na rzecz ekomobilności i nowych warunków życia

Oprócz programów kulturalnych i przestrzennych potrzebne były badania i gromadzenie danych na temat terytorium. Organizatorzy chcieli promować ten pomysł i zwiększyć udział społeczeństwa w planowaniu i rozwoju miast. Projekt miał na celu wzmocnienie społeczności aktywistów, zwiększenie ich wiedzy specjalistycznej i rozwijanie konstruktywnych relacji między obywatelami, władzami miasta i deweloperami.

Jak? (narzędzia i metody)

 • Warsztaty i seminaria projektowe pomogły organizatorom w bardziej szczegółowym badaniu regionu, w określeniu podejścia i znalezieniu rozwiązań w zakresie rozwoju i doskonalenia, w celu zaangażowania nowych uczestników. Przygotowali również prezentacje, wykłady, dyskusje, publiczne odsłuchy i konsultacje z ekspertami.
 • Projekt składał się z festiwalu interwencji miejskich, spacerów eksploracyjnych i wycieczek rowerowych.
 • Faza realizacji składała się z:
  • opracowania koncepcji projektu „Park Pierścienia”
  • przedstawienia projektu mieszkańcom
  • formowania zespołu projektowego
  • prowadzenia działań na rzecz samego terytorium i zaangażowania mieszkańców
  • badań
  • projektowania
  • promocji

Dla kogo?

 • Projekt skierowany był do całej populacji miasta Kaliningradu (475 tys. osób), ponieważ ma na celu poprawę sytuacji środowiskowej, podniesienie poziomu komfortu środowiska miejskiego i poprawę jakości życia mieszkańców.
 • Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby i zainteresowania takich grup demograficznych i społecznych, jak::
  • dzieci, ok. 90 tys. osób
  • dorośli z obowiązkami rodzicielskimi, ponad 240 tys. osób - tworzenie bezpiecznych i wygodnych miejsc do wypoczynku, spacerów, komunikacji
  • młodzież, ok. 44 tys. osób - tworzenie miejsc i infrastruktury rekreacyjnej
  • rowerzyści, około 10% dorosłej populacji miasta
  • piesi, użytkownicy pojazdów eko-mobilnych - skutery, jednokołowce, deskorolki itp.
  • osoby o ograniczonej sprawności ruchowej - zapewnienie dostępności wszystkich parków, tworzenie środowiska bez barier
  • osoby starsze, 66 tys. osób - tworzenie miejsc odpoczynku, relaksu, spacerów
  • miłośnicy sportu, fitnessu, zdrowego stylu życia - tworzenie boisk sportowych, warunków dla praktyk prozdrowotnych
  • mieszkańcy sąsiednich obszarów miejskich, z których większość pozbawiona jest terenów zielonych i przestrzeni publicznych pod względem polepszenia dostępności terytorialnej

Co się udało?

Powstała koncepcja Parku Pierścienia. Odnosi się ona do sieci połączonych ze sobą przestrzeni publicznych opartych na zielonym pasie Schneidera. Projekt zwrócił uwagę mieszkańców i władz na ten koncept.

Na co powinniśmy uważać?

Charakter projektu (inicjatywa, praca wolontariacka) często wiąże się z brakiem kompetencji zawodowych i wiedzy specjalistycznej. Brak funduszy również może powodować wiele trudności.

  Dane zbierane przez "ciasteczka" i podobne technologie pomagaja nam ulepszać stronę i dostarczać czytelnikom treści, których potrzebują dzięki użyciu statystyk. Jeśli nie zgadzasz się by twoje dane były używane w ten sposób, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy skontaktuj się z nami pod adresem iodo@ikm.gda.pl

  Close